"Nakonec nám budou vládnout ti nejméně schopní z nás. To je trestem za naši neochotu podílet se na politice."

To pronesl řecký matematik a filozof Platón, jeden z největších géniů lidstva. Neúprosně se to dnes potvrzuje.

České republice nevládnou schopní lídři

Česká republika se v současnosti potýká s velkými problémy. Většími než v minulosti. A bohužel bez jejich vyřešení se naše situace, třicet let po revoluci, stane nicotnou, smutnou. Máme největší pád životní úrovně v Evropě. Chudneme, zatímco ostatní bohatnou. Trvale čteme, trvale posloucháme: v Česku nejvyšší inflace v Evropě, nezvládnuté vysoké ceny energií, nedostatek bytů, nefunkční státní správa, falešná malá míra nezaměstnanosti, mnoho dalších dlouhodobě neřešených kritických problémů…

To je nesmírně alarmující. Není to však náš největší problém.
„Nakonec nám budou vládnout ti nejméně schopní z nás. To je trestem za naši neochotu podílet se na politice.“ To pronesl řecký matematik a filozof Platón, jeden z největších géniů lidstva. Neúprosně se to dnes potvrzuje. 

Ano, naším největším problémem je vedení státu. Soubor současných lídrů je zoufalý. Nemají talent, nemají životní a řídící zkušenosti. My nemáme skutečné lídry, nemáme nikoho, za kým chceme jít, koho chceme následovat. Máme pouze neúspěšné hasiče ohňů. Máme vypravěče slibů. Máme vůdce, které marketingoví poradci učí, co dělat, jak se chovat, jak se tvářit, jak mávat rukama… Potřebné skutky však nejsou schopni plnit a konat. 

Nestačí mít jen velký počet členů v politické straně. Naprosto stěžejním faktem je, co je to za lidi, jak jsou tito lidé schopni, jaké mají zkušenosti, jaký mají přehled o reálném životě, jakou mají chuť fakticky pracovat, a nikoliv jen řečnit. Jakou mají chuť posouvat náš stát a jeho občany k prosperitě a lepší budoucnosti. Současné vedení státu je uskupení líných řečníků. Bez talentu, bez myšlenek. My ale potřebujeme lidi, kteří mají reálnou vizi a tuto vizi naplňují nebo se o to alespoň usilovně a opravdově snaží. Již není prostor pro trvale se opakující cyklus volených a zvolených tragédů, kteří se derou do čela a do pozic jen pro svůj osobní prospěch a pro svoje další úřednické kariéry.

Chci se postavit do vedení nového politického projektu. Dokázal jsem úspěšně vést lidi všech věkových kategorií celý život. Ve své době jsem byl ve svém oboru nejlepší v Evropě. První pokus, jak věci veřejné zlepšit, jsem učinil kandidaturou na prezidenta. Dělám druhý pokus, můj poslední. Jsem odhodlaný a motivovaný Českou republiku posunout dopředu, pracovat k budoucí prosperitě státu, rodin, občanů. Zvládnu to, vím to. Avšak tato vize nemá šanci na úspěch, pokud v ní zůstanu sám. Bez schopných, odhodlaných a aktivních lidí nemáme šanci, tato republika nemá šanci. Chci být leader a předat svůj um, svoje životní zkušenosti. Bez široké podpory to však nemá naději!

Nikdo jiný za nás nic neudělá. Pokud si myslíte, že ano, tak je Česká republika odsouzená k nicotě a k marnosti.


Zdraví Tomáš Březina

Buďte součástí vzniku nové politické strany
7. března 2024

Mobirise Website Builder

Kdo je Tomáš Březina

Narodil jsem se v Praze. Studoval matematické gymnázium, inženýrský titul jsem získal studiem stavební fakulty ČVUT. Jeden rok jsem povinně strávil základní vojenskou službou u VÚ Chrudim – stavební a silniční vojsko. Studoval jsem následně rovněž na Ústavu soudního inženýrství VUT Brno, kde jsem získal postgraduální odbornost v ekonomice staveb a v řešení poruch staveb. Až do začátku devadesátých let jsem pracoval jako projektant, mistr, stavbyvedoucí, vedoucí odborů investic v několika pražských podnicích. V roce 1990 jsem založil v Rybnici u Plzně na zelené louce společnost BEST, a.s., která vyrábí betonové stavební prvky (malou betonovou prefabrikaci). V této společnosti jsem byl jediným vlastníkem a statutárním ředitelem do roku 2021, kdy jsem firmu prodal.

Výrazně jsem se zasloužil o politický a ekonomický rozvoj České republiky v polistopadovém období. Moje firma se pravidelně umisťovala v žebříčcích a anketách mezi nejlepšími firmami naší země. Získal jsem řadu uznání za firemní úspěchy i za osobní zásluhy. V roce 2007 jsem vyhrál soutěž o nejlepšího podnikatele roku ČR a reprezentoval naši zemi ve světovém finále. Celkové rozvojové výrobní investice ve firmě za mého působení byly vyšší než 10 miliard Kč. Zaplacené daně státu byly vyšší než 6 miliard Kč. Všechny daně jsme platili v ČR, neprováděli jsme optimalizace vyváděním daní do zahraničí.

Svoji manželku znám 45 let, 40 let jsme manželé. Nikdy jsem ji neplánoval vyměnit za novou. Je skvělá. Tři děti. Jsem jim všem vděčný za jejich kvality, chytrost, jejich životní dráhy a úspěchy. Jsme kompaktní, bezvadná rodina. Nikdy jsem nebyl a nejsem ohnutý člověk. Občas víc mluvím, zřetelněji a tvrději, než je zvykem. Jsem přímý, pravdomluvný. Respekt chovám ke skutečným autoritám.

Jsem politický člověk. Když jsem vedl výrobní firmu celorepublikového působení a významu, vyjadřovat se k politické a průmyslové roli státu jsem považoval za přirozené a nutné. Politicky organizovaný jsem byl v životě pouze v období 1995 až 1998, kdy jsem byl členem ODS. V letech 1996 až 1998 rovněž poslancem Parlamentu ČR. V roce 2022 jsem kandidoval na prezidenta České republiky. Nebyl jsem úspěšný, ministerstvo vnitra neuznalo 30 % mých petičních archů a byl jsem z kandidatury vyřazen. Neodvolával jsem se, nepovažoval jsem to za rozumné a smysluplné.

Kontakt