Podmínky a GDPR

COOKIES

Provozovatel webu, VIANS, s.r.o., se sídlem Korunní 810/104, Vinohrady (Praha 10), 101 00 Praha, IČ: 17114888, získává, ukládá a zpracovává informace o jeho uživatelích (např. síťové identifikátory, údaje o tom, jak jej procházejí nebo jaký obsah je zajímá). K tomuto účelu využívá soubory cookies. Pro některé účely zpracování těchto údajů je vyžadován souhlas uživatele, který vyjádříte volbou „Přijmout všechny cookies“. Nastavení cookies můžete změnit volbou „Nastavení“.

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SPRÁVCE
VIANS, s.r.o., se sídlem Korunní 810/104, Vinohrady (Praha 10), 101 00 Praha, IČ: 17114888 (dále jen „VIANS“) je správcem osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).
Kontaktní údaje VIANS pro záležitosti správy osobních údajů jsou:
Korunní 810/104, Vinohrady (Praha 10), 101 00 Praha
e-mail: info@tomasbrezinabest.cz

KTERÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME, K JAKÝM ÚČELŮM, JAKÝ K TOMU MÁME DŮVOD A JAK DLOUHO JE UCHOVÁVÁME

REGISTRACE E-MAILOVÉ ADRESY PRO ODEBÍRÁNÍ NEWSLETTERU
V tomto případě zpracováváme tyto osobní údaje: e-mailová adresa, IP adresa, a to za účelem zasílání vámi zvolených kategorií e-mailových zpráv. Údaje uchováme do odvolání vašeho souhlasu s jejich zpracováním nebo nejdéle pět let od posledního uděleného souhlasu.

REGISTRACE NEBO AKREDITACE NOVINÁŘE
V tomto případě zpracováváme tyto osobní údaje: pohlaví, jméno, příjmení, mobil, e-mailová adresa, redakce, pozice, působnost, IP adresa, a to za účelem zasílání tiskových zpráv a dalších sdělení určených tisku a médiím, příp. dalších vámi zvolených kategorií e-mailových zpráv. Údaje uchováme do odvolání vašeho souhlasu s jejich zpracováním nebo nejdéle pět let od posledního uděleného souhlasu.

KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM
Zpracování osobních údajů zajišťují pověření zaměstnanci a externí osoby, které vykonávají pro VIANS činnosti související se zajištěním chodu kampaně VIANS.
Provoz databáze VIANS, kde jsou osobní údaje ukládány a zpracovávány, technicky zajišťuje taktéž společnost VIANS.
Pokud dochází ke zpracování vašich osobních údajů externími osobami, jsou tito zpracovatelé oprávněni zpracovávat vaše údaje pouze v rámci pokynů VIANS a k účelům, k nimž je oprávněna vaše údaje zpracovávat VIANS.
K předávání vašich osobních údajů dochází také v rámci plnění povinností, které VIANS ukládají obecně závazné právní předpisy, a to úřadům nebo orgánům uvedeným v těchto předpisech.

VAŠE PRÁVA OHLEDNĚ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů máte právo za podmínek stanovených GDPR a obecně závaznými právními předpisy:
• kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů, čímž ale není dotčena zákonnost zpracování založená na tomto souhlasu do doby jeho odvolání,
• na informaci, které vaše údaje zpracováváme,
• na přístup k těmto údajům,
• na jejich aktualizaci, opravu, nebo výmaz, příp. omezení jejich zpracování,
• na přenositelnost údajů,
• vznést námitku proti zpracování údajů,
• nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování,
• v případě pochybností o zákonném zpracování údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.